Μέχρι την Παρασκευή οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία

Από 2 έως και 18 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στα Δημοτικά
Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-19, σύμφωνα με τις αριθμ.
πρωτ. Φ.6/65742/Δ1/25-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΧΟ4653ΠΣ-8ΗΧ) και Φ.6/65740/Δ1/25-4-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΧ64653ΠΣ-ΠΦΕ) εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού
Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.
Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται οι μαθητές που την 31η Δεκεμβρίου του έτους
εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα,
εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-19, μαθητές γεννημένοι το 2013 και 2014 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις
νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

«Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019»
«Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019 –
Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2017-18»

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *