ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΙΟΥΠΡΙ» ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας. ενέκρινε και κατακύρωσε τα πρακτικά της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, που διενεργήθηκε στις 5 Απριλίου 2019 μπροστά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, για την ενοικίαση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή «ΚΙΟΥΠΡΙ» της πόλης της Έδεσσας, στον πλειοδότη Αναστάσιο Ξενίδη του Δημητρίου, κάτοικο Έδεσσας,που προσέφερε το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) μηνιαίως, για εννέα (9) έτη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019