Επικοινωνία

Επικοινωνήστε

Email: admin@edessaika.gr 

Τηλέφωνο : 6989470028 – 2381023201

Διαχειριστής: Ευάγγελος Μπίνος