ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥ