Έδεσσα: 399,90 € το κόστος της κοπής και απομάκρυνσης πεσμένου δέντρου σε ποτάμι στο πάρκο καταρρακτών.

Έδεσσα: 399,90 € το κόστος της κοπής και απομάκρυνσης πεσμένου δέντρου σε ποτάμι στο πάρκο καταρρακτών.

 

Παρακάτω απόσπασμα από την απόφαση του Δήμου Έδεσσας:

”Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους τριακόσια ενενήντα εννιά Ευρώ και ενενήντα Λεπτά (399,90 €) για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού
έτους 2019 για την Κοπή και απομάκρυνση δέντρου λόγω πτώσης από έντονα καιρικά φαινόμενα σε ποτάμι στο πάρκο
καταρρακτών.”

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.