Έδεσσα: Ανακοίνωση πρόσληψης συνολικά τριάντα έξι (36) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την
Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00 μμ , στο Γραφείο 16 του Δήμου Έδεσσας (οδός Πλατεία
Αιγών 1 Έδεσσα Τ.Κ. 58200 ) και στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Άρνισσας .

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση παρακάτω: